ITXI

Neumáticos Iruña, S.L. (aurrerantzean Neumáticos Iruña) enpresak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamenduak, pertsona fisikoen babesari buruzkoak, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio libreari dagokionez, ezarritako lege-eskakizunak betez, datu pertsonalen tratamenduaren erantzuletzat jotzen da, eta, horrekin lotutako arauen arabera, datuok tratatzeko konpromisoa hartzen du. Atari hau bisitatze hutsagatik ez da datu pertsonalen tratamendurik egiten, ez baita automatikoki erregistratzen erabiltzailea identifikatzen duen datu pertsonalik. Datu pertsonalak behar bezala kudeatzen direla bermatzeko, tratamendu-prozesuetan parte hartzen duten Neumáticos Iruñako langile guztiek erakundean ezarritako datuak babesteko politikak ezagutzen dituzte, eta, horrela, datu pertsonalen konfidentzialtasuna, osotasuna, erabilgarritasuna eta erresilientzia bermatzen dituzte, bai eta gorabehera gertatuz gero datu pertsonalak ahalik eta azkarren leheneratzeko gaitasuna ere.

  1. ZURE DATU PERTSONALEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA

Arduradunaren identifikazioa: Mapi Vazquez Helbide postala: Ctra.Gipuzkoa km 6 Web helbidea: www.neumaticosiruna.com Kontaktu emaila: mapi@neumaticos-iruna.local Kontaktu telefonoa: 948 301 130 Datuen babeserako ordezkariaren identifikazioa: Mapi Vazquez DPD kontaktu nagusia: Mapi Vazquez

  1. FINALIDAD Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO DE TUS DATOS PERSONALES

Neumáticos Iruña enpresak erabiltzaileari bere datu pertsonalak eskatzen dizkion bakoitzean, espresuki adieraziko dio, datuak biltzen diren unean, zein den baimena ematen ari zaion tratamenduaren helburua. Datu pertsonalen tratamenduaren iraupena, oro har, mugagabea izango da, non eta ez duen berariaz kontrakorik adierazten Neumáticos Iurñak edo erabiltzaileak datuak ezabatzeko eskubidea noiz erabiltzen duen. Orduan, datu pertsonalak ezabatuko ditugu, epe hori ezarrita dagoen bitartean gordetzeko legezko betebeharra dugunok izan ezik.

  1. ZURE DATU PERTSONALEN TRATAMENDUA LEGITIMATZEA

Datu pertsonalak tratatzeko legezko oinarria erabiltzaileak emandako baimen espresua bera da. Neumáticos Iruña enpresak beti jakinaraziko du argi eta garbi zein den baimen espresaren xede den tratamenduaren helburua; baimen espresari uko eginez gero, Neumáticos Iruña enpresak ezin izanen du eskatutako zerbitzua eman.

  1. ZURE DATU PERTSONALEN HARTZAILEA

Neumáticos Iruña enpresak, legezko betebehar espresik ezean, ez du aurreikusi erabiltzailearen datu pertsonalak hirugarrenei lagatzea. Mota horretako lagapen bat egin behar bada, aldez aurretik berariazko baimena eskatuko da, eta lagapenaren hartzaileei edo hartzaileen kategoriari buruzko informazioa emango zaio erabiltzaileari, lagapen horiek argi eta garbi zehaztuta ez badaude. Neumáticos Iruña enpresak hirugarren baten kontura datu pertsonalak eskuratzea dakarten zerbitzuak kontratatu ahal izango ditu hirugarrenei emateko, baina betiere zerbitzu bat ematearen esparruan, eta tratamendu-enkargua sortuko du, arestian aipatutako Europako Araudiaren 28. eta 29. artikuluetan jasotako baldintzetan. Kasu horietan, Neumáticos Iruña-k dagokion konfidentzialtasun-kontratuaren bidez arautuko du tratamendu-enkargua. Kontratu horretan argi eta garbi islatuko dira bi aldeek konfidentzialtasunari eta segurtasunari dagokienez zure datu pertsonalen tratamenduan hartzen dituzten konpromisoak. Tratamenduaren arduraduna Europako esparrutik kanpoko erakunde batek egiten badu, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren iritziz antzeko segurtasun-maila duten erakundeekin lan egingo da. Segurtasun-maila hori bide hauen bidez froga daiteke:

  • Zerbitzua ematen duen enpresa Europar Batasunaren pareko babes-maila duten herrialdeen zerrendan dago
  • Berariaz dago baimenduta datu pertsonalak nazioartean transferitzeko Datuak Babesteko Espainiako Agentziak
  • Zerbitzua ematen duen enpresak EU-US Privacy Shield hitzarmenaren babesean lan egiten du
  1. ZURE DATU PERTSONALEN TRATAMENDUARI BURUZKO ESKUBIDEAK

Erabiltzaileak, Neumáticos Iruña-k tratatutako datu pertsonalen titular den aldetik, eta arestian aipatutako Europako Araudiaren 15. artikulutik 21. artikulura bitartean ezarritakoa aplikatuz, noiznahi erabil ditzake datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, aurka egiteko eta/edo eramangarritasunerako eskubideak. Horretarako, ohiko komunikazio-bideetako batetik jo beharko du Neumatiko Iruñera, eta, bereziki, Datuak Babesteko Politika honen 1. puntuan jasotako harremanetarako datuen bidez, nahi den eskubidea eskatuz. Horretarako, argi eta garbi identifikatu beharko da aldez aurretik, eta eskubidea erabili nahi duen datu pertsonalen titularra dela bermatu. Neumatiko Iruñeak ahalik eta lasterren ordainduko du eta, betiere, bidegabeko atzerapenik gabe. Erabiltzaileak zalantzak baldin baditu, bere eskubideak zein diren eta nola erabili behar dituen argi izan dut, Neumáticos Iruña zure esanetara dago beharrezko informazioa zabaltzeko eta horiek erabiltzea errazteko. Erabiltzaileak uste badu eskubideak erabiltzeko eskaerari behar bezala erantzun ez zaiola, kontrol-agintaritza eskudunean erreklamatu ahal izango du. Horretarako, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren harremanetarako datu nagusiak emango ditugu:

Datuak Babesteko Espainiako Agentzia (AEPD) C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid www.agpd.es Kontaktu telefonoak: 901 100 099 – 912 663 517

  1. PROCEDENCIA DE LOS DATOS

Neumáticos Iruña-k tratatutako erabiltzailearen datu pertsonalen jatorria haien titularra bera edo legezko ordezkaria edo titularrak espresuki baimentzen duen pertsona edo pertsonak izango da. Atari honen bidez tratatutako datu-kategoriak identifikazio-, ekonomia-, merkataritza-, ikasketa- eta/edo lanbide-informazioko datuei dagozkie, eta, oro har, bereziki babestutzat hartzen ez den edozein datu pertsonal motari.